HB.hteam.org

Portal hrvata HB

Vlada FBiH: Gdje god je moguće treba uvesti rad od kuće

Sponzorisano

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela više zaključaka o svom i radu federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacijama i stručnim i drugim službama u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH, a u skladu sa aktom federalnog ministra zdravstva i predsjedavajućeg Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i naredbom ovog stožera od 4. studenog ove godine.

Rad u Vladi Federacije BiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, jedan je od zaključaka, bit će organiziran u skladu sa odlukom rukovodioca.

Rukovoditelji federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija su obavezni da, gdje god je to moguće, uvedu rad od kuće i rad u smjenama, kako bi bila izbjegnuta veća fluktuacija uposlenih i time onemogućeno daljnje širenje virusa SARS-Cov-2, ali istovremeno osigurano i kontinuirano obavljanje djelatnosti federalnih insititucija u ovim uslovima. IT će osigurati resurse pristup IS od kuće, kako bi poslovni procesi mogli biti neometano nastavljeni.

Zaposlenici federalnih institucija iznad 60 godina starosti, s dijagnosticiranim kroničnim oboljenjima, kao i trudnice bit će upućivani na rad od kuće, gdje god je to moguće.

Obavljanje poslovnih aktivnosti, posebno sastanaka, treba usmjeriti na ostale mogućnosti poslovne komunikacije primjenom informatičko-komunikacijske tehnologije (putem konferencijskih poziva, e­maila, Skypea i sl.), te maksimalno reducirati poslovne sastanke, uz poštovanje svih propisanih preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Upućuju se stranke koje komuniciraju s federalnim organima da, u skladu s važećim naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, kao i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronski – putem e-maila, da sve podneske šalju putem pošte, te izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije organa. U slučaju neodložne potrebe, stranke se primaju uz poštivanje higijensko­ epidemioloških mjera, s tim da kontakt sa strankom treba da bude u što kraćem vremenu.

Obvezuju se organi da kontinuirano implementiraju krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 kojim se usklađuje organizacija rada federalnih institucija s važećim naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, kao i preporukama i smjernicama Federalnog i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. To uključuje uspostavu i provođenje redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uslova u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih u skladu s načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka, a prema preporukama mjerodavnih zavoda za javno zdravstvo.

Vlada FBiH će uputiti akt vladama županija koje su dužne organizirati način rada u uslovima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije, u skladu s naredbom Kriznog štaba Federalnog i kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, kao i preporukama mjerodavnih zavoda za javno zdravstvo.

Naredbom Kriznog stožera Fedralnog ministarstva zdravstva od 4. studenog ove godine naloženo je poslovnim subjektima da reorganizuju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od dva metra među uposlenima, tako što će reorganizovati radno vrijeme, organizovati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko­epidemioloških mjera.

Ovo se odnosi i na sve druge pravne osobe koje nisu pomenute u ovim zaključcima, a čiji je osnivač Federacija BiH, izuzev zdravstvenih ustanova koje organizaciju i način rada, u uslovima ozbiljno pogoršane epidemiološke situacije, obavljaju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zaštiti građanstva od zaraznih bolesti, propisima donijetim na osnovu ovih zakona, kao i naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Za realizaciju i provođenje ovog zaključka zaduženi su rukovoditelji organa i pravnih osoba.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će primjenjivan do ponovne procjene COVID-19 epidemiološke situacije u FBiH od strane Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

 

hb.hteam.org

Ostavite facebook komentar

About The Author