HB.hteam.org

Portal hrvata HB

IMA LI KRAJA? SIP naredio ponovno brojanje listića s još 10 biračkih mjesta u Mostaru!

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 8. (hitnoj, korespondentnoj) sjednici održanoj 13.01.2021.godine usvojilo Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora s redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru.

Novo brojanje je predviđeno za:

a) za razinu gradske izborne jedinice -199 na biračkim mjestima 155A014, 155A019, 155A020, 155A021A, 155A023 i 154A008B i

b) za razinu izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad) – 155 na biračkim mjestima 155A014, 155A020, 155A021A i 155A023.

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi danas, 13.01.2021. godine u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju utvrdi direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na web stranici SIP-a BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim sudionicima u izbornom procesu.

U skladu s članom 5.31 Izbornog zakona BiH, kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani promatrači, mogu biti prisutni tijekom ponovnog brojanja.

 

hb.hteam.org

Ostavite facebook komentar

About The Author