HB.hteam.org

Portal hrvata HB

Svetac dana”Sv. Feliks de Valois”

Sponzorisano

 20.studeni

Sveti Feliks de Valois, zajedno sa Sv. Ivanom de Mathom suosnivač je reda Presvetog Trojstva ili trinitaraca.

 

Rođen je 1127. u pokrajini Valois, sjeveroistočno od Pariza. Šume i proplanci između Gaudelua i Montigny-Lalliera, gdje se nalazilo i mjesto Cerfroid (Cervus frigidus), bile su veoma prikladno mjesto za tadašnje pustinjake. Ondje je i Feliks u mladosti pa i kasnije provodio samotnički pustinjački život zapadnog tipa, kakav je tada bio u cvatu posvuda u Europi, a naročito u Francuskoj. Takvim je životom želio postići evanđeosko savršenstvo, koje je Gospodin preporučio. U njemu je ustrajao nekoliko desetljeća. S vremenom se oko njega okupila skupina učenika, koji su bili zahvaćeni istim idealom kao i on. Njima je bio duhovni vođa i učitelj, iako su živjeli odijeljeno, svaki u svojoj zabiti i osami.

Godine 1194. došao je u Cerfroid Ivan de Matha. On se tada bavio mišlju o osnivanju reda Presvetog Trojstva za otkup kršćanskih robova. Feliks de Valois i tri njegova sudruga oduševili su se tom zamisli i stavili se na raspolaganje kako bi došlo do njezina ostvarenja. Od tada je njegov život vezan uz postanak i razvitak novoga reda, koji je zadužio mnoge koji su bili tada žrtve gusarstva – svojevrsnog „terorizma“ i nasilja onoga vremena.

Na početku života mnogih redova nalaze se sveci, pa je to tako bilo i kod reda trinitaraca, kod njih je to osnivač – Sv. Ivan de Matha, a uz njega kao najrevniji suradnik, Sv. Feliks de Valois, koji je redu najviše pridonio svojom svetošću.

Umro je u Parizu 4. studenoga 1212., a sahranjen je u glavnom samostanu svoga reda u Cerfroidu, sjeveroistočno od Pariza. Takozvanom ekvipolentnom kanonizacijom proglašen je svetim.

Svetog Feliksa se na slikama obično prikazuju s bijelim jelenom, koji među rogovima ima križ. Prikazuju ga isto tako obučena u bijeli škapular i plašt s crveno-plavim križem, kako se nose redovnici trinitarci. Zatim ga prikazuju kako mu Presveto Trojstvo pruža škapular s crveno-plavim križem i, napokon, s raskidanim okovima u ruci, što označuju svrhu reda kojemu je bio suosnivač: oslobođenje zarobljenih kršćanskih robova.

 

hb.hteam.org

Ostavite facebook komentar