HB.hteam.org

Portal hrvata HB

Moći sv. Ivana Pavla II. u katedrali sv. Stošije u Zadru

Moći sv. Ivana Pavla II. u katedrali sv. Stošije u Zadru

Sponzorisano

Moćnik s moćima sv. Ivana Pavla II. bio je izložen puku na čašćenje u katedrali sv. Stošije u Zadru u nedjelju, 17. listopada. Moći sv. Ivana Pavla II. u pohodu su vjernicima Zadra u župama dva gradska dekanata, Zadar Istok i Zadar Zapad, od 1. do 22. listopada, ususret proslavi spomendana sv. Ivana Pavla II.

Pri kraju mise otvaranja sinodalnog hoda za Zadarsku Crkvu, moći svetoga pape u katedralni prezbiterij unio je katedralni župnik Josip Radojica Pinčić te ih postavio na postolje gdje su moći bile izložene puku na čašćenje tijekom cijelog dana.

Nadbiskup Puljić odredio je da moći sv. Ivana Pavla II. budu u katedrali 17. listopada, na dan kad je, odredbom pape Franje za sve mjesne Crkve svijeta, počeo sinodalni hod i u Zadarskoj nadbiskupiji, jer je upravo Karol Wojtyla papa koji je održao najviše sinoda, njih 21, od 28 dosad održanih sinoda biskupa koje je kao trajnu instituciju utemeljio papa Pavao VI. 1965. g., kako bi sinode održavale i širile koncilski duh.

Cilj i najnovije Sinode o sinodalnosti je obnova Crkve, Sinoda je plod Drugog vatikanskog sabora, stoga je mons. Puljić u propovijedi rekao: „U obnovi Crkve i za recepciju koncilskih dokumenata, nezamjenjiva uloga i zasluge idu sv. Ivanu Pavlu II. koji je kao krakovski nadbiskup sudjelovao u stvaranju koncilskih dokumenata, a kao Papa aktivno se zauzimao za njihovo oživotvorenje. Od 28 održanih sinoda nakon Koncila, Woytila je sazvao i predsjedao na 21 sinodi i pokazao kako su i nakon više od pola stoljeća održavanja Sabora, njegove konstitucije, dekreti i izjave aktualne i suvremene te kadre nadahnjivati i usmjeravati sadašnji hod Crkve“.

Mons. Puljić izrazio je priznanje činjenici da je Ivan Pavao II. pripremio, sazvao i zaključio gotovo sve postkoncilske sinode, rekavši da je i ova Sinoda nastavak sinodalnog duha u Crkvi kojeg je on njegovao. Dvije sinode održao je papa Pavao VI., Benedikt XVI. tri i papa Franjo dvije sinode.

U prijemu koncilskih dokumenata, „Sabor je imao razdoblja oduševljenja i entuzijazma, zastoja i razočarenja kad je trebalo neke stvari pretočiti u praksu. S izvanrednom sinodom biskupa 1985. g. započelo je razdoblje kad se moglo mirno i objektivno vrednovati što je sve Sabor postigao. Razumljivo je stoga što je sv. Ivan Pavao II. u enciklici Redemptoris missio napisao: „Osjećam kako je nastupio čas da se upregnu sve crkvene snage u smjeru nove evangelizacije. Nitko od Kristovih vjernika, nijedna od crkvenih ustanova ne može izmaknuti toj najvišoj dužnosti: naviještati Krista svim narodima svijeta’ (br. 3). To je bio i jedan od razloga da je njegov nasljednik, papa Benedikt XVI., proglasio 2012. Godinu vjere povodom 50. obljetnice otvorenja Drugog Vatikanskog sabora“ rekao je mons. Puljić.

Nadbiskup je podsjetio da se Godina vjere u Zadarskoj nadbiskupiji obilježila trogodišnjim programom od 2013. do 2015. g., u želji da se razmatraju „darovi Duha Svetoga koje nam je donio preko dokumenata Drugog vatikanskog sabora“.

Tako je 2013. g. u Zadarskoj nadbiskupiji nadbiskup Puljić potaknuo obradu konstitucije o Crkvi Svjetlo naroda, Vjerovanje i dekret o misijskoj djelatnosti Crkve Ad gentes. Konstitucija Crkva u suvremenom svijetu razmatrana je 2014. g. govoreći o promicanju dostojanstva braka i obitelji, kulturnog napretka, ekonomskog i socijalnog života te promicanju mira i izgradnje zajednice naroda (GS 46-90). „Tijekom treće godine, 2015., proučavalo se što su biskupi napisali o svećeništvu (PO 1-22) i sakramentalnom redu spasenja. Osobitu pozornost posvetilo se tumačenju mise prema misli „Crkva slavi euharistiju, a euharistija izgrađuje Crkvu“. Trogodišnji hod zaključen je euharistijskim kongresom“ rekao je mons. Puljić, dodavši da je taj trogodišnji program na određeni način bio uvod u pastoralni hod sinodalnosti.

hb.hteam.org

Ostavite facebook komentar