12/01/2021

HB.hteam.org

Portal hrvata HB

SDSS-ova Šimpraga opet traži da država oprosti dug Srbima koji su tužili RH i izgubili

 

Nakon tjedan dana stanke, zastupnici su se u srijedu vratili u sabornicu gdje je ‘aktualnim prijepodnevom’ počela nova sjednica koja će trajati do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje, a po potrebi i dulje.

Aktualno prijepodne svojim pitanjem otvorila je nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto, a među zastupničkim pitanjima bilo je ono SDSS-ove Anje Šimprage.

 

Naime, Šimpraga se odlučila za postavljanje pitanja ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici.

“Moje pitanje vezano je za plaćanje sudskih troškova oštećenih ratnim zločinima. Kao što sam već govorila, umjesto da kao civilna žrtva rata ostvarite satisfakciju pred nadležnim tijelima RH zbog činjenice da su vam roditelji ubijeni u ratu, vi ste na određen način višestruka žrtva jer ste izgubili spor i dužni ste platiti troškove postupka koji nisu zanemarivi.

Žrtvama koje plaćanjem parničnih troškova ponovno postaju žrtve u svjetlu vladavine prava, potrebno je donijeti odluku kojom će se otpisati dugovanja civilnim žrtvama rata. Ministre, jesu li Vlada RH i Ministarstvo napravili određene korake ili ćemo članove obitelji ubijenih i dalje dodatno kažnjavati naplatom visokih parničnih troškova?”, upitala je Šimpraga.

“Postoji uredba Vlade koja propisuje postupak otpisa tražbine po osnovi parničnih troškova, dakle ta uredba propisuje pravila po kojima se mogu otpisati potraživanja u svakom konkretnom predmetu. Što se tiče konkretnih predmeta, u ovom trenutku nemam podatke o kojem broju predmeta se radi, budući da je isto u domeni sudbene vlasti, međutim stav je i Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija da se revidiranjem i analizom tih troškova i sudskih postupaka treba vidjeti izmjena konkretne uredbe. Revidirat ćemo ne samo sudske troškove, već i samu uredbu”, odgovorio je Malenica.

“Svih ovih godina izostala je politička volja da se riješi ovo pitanje, nadam se da smo na tragu rješavanja, kako bi civilne žrtve rata dobile satisfakciju”, poručila mu je Šimpraga.

 

 

hb.hteam.org