HB.hteam.org

Portal hrvata HB

Logistička pomoć – ekspedicijski kampovi i šatori

Ministri Krstičević i Beroš u pratnji admirala Hranja obišli ekspedicijski kamp i šatore koje su ispred KB Dubrava podigli pripadnici Hrvatske vojske | Foto: MORH / J. Kopi

Sponzorisano

Od samih početaka izbijanja pandemije koronavirusa u Hrvatskoj, od ožujka do početka studenoga 2020., pripadnici Hrvatske vojske postavili su više od 80 šatora pored zdravstvenih ustanova i drugih civilnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Na aktivnostima izgradnje ekspedicijskih kampova i podizanja šatora do sada je sudjelovalo oko 300 pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu.

Bojna za opću logističku potporu sastavni je dio najviše izvršne logističke postrojbe Zapovjedništva za potporu OS RH, te čini okosnicu cjelokupnog logističkog sustava OS RH, poglavito u dijelu pružanja logističke potpore u terenskim uvjetima.

Do sada je Hrvatska vojska postavila šatore i ekspedicijske kampove na sljedećim lokacijama:

Zagreb

KB Dubrava Zagreb – postavljeno je pet šatora Ekspedicijskog kampa, 20 šatora tipa Alaska, četiri zapovjedna šatora tipa M70, predano je 310 ležaja i 120 deka te je izgrađen tunel koji povezuju šatore u kampu s bolnicom.

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu – postavljena su tri šatora tipa Alaska sa 30 ležaja i šest šatora tipa M70 koji će poslužiti kao čekaonica u zimskim uvjetima za vrijeme trajanja pandemije.

KBC Zagreb – Rebro – postavljena su tri grijana šatora iz Ekspedicijskog kampa.

KBC Sestre milosrdnice Zagreb – Vinogradska – postavljeno je 10 šatora tipa M70.

Veterinarska bolnica Sveučilišta u Zagrebu – postavljena su tri šatora tipa M70.

Ispred Bazilike i Župe Presvetog Srca Isusova, Palmotićeva – postavljeno je pet šatora tipa M70 kako bi se omogućilo služenje svetih misa s obzirom da je bazilika oštećena u potresu koji je u ožujku pogodio Zagreb.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – postavljeno je petnaest polja šatora tipa M70 s pripadajućim poljskim stolovima i klupama na tri lokacije u dvorištu Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji je stradao u potresu tijekom ožujka.

Akademiji likovnih umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu – postavljeno je šest polja šatora M70 sa 12 stolova i 24 klupe, koji će služiti za potrebe organiziranja prehrane studenata.

Split

Klinički bolnički centar Split – Križine – Hrvatska vojska postavila je dva šatora tipa Alaska sa 20 ležaja.

Spaladium Arena Split – pružena je potpora Stožeru Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije ustupanjem 100 vojničkih kreveta

Zadar

Opća bolnica Zadar postavljena su dva grijana šatora tipa Alaska i 20 ležaja.

Šibenik

Opća bolnica Šibenik – postavljen je jedan grijani šatora tipa Alaska.

Vrgorac

Ustupljeno je 10 kreveta Hrvatske vojske Crvenom križu.

Dubrovnik – Kupari

Hotel “Galeb” u Kuparima – ustupljen je na privremeno korištenje za potrebe karantene u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Sisak

Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” – postavljen je jedan grijani šator tipa Alaska.

Karlovac

Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije ustupljeno je 15 vojničkih kreveta za smještaj pacijenata.

Varaždin

Opća bolnica Varaždin – postavljena tri grijana šatora iz Ekspedicijskog kampa i 60 kreveta s madracima.

Ekspedicijski kamp i šatori koje su ispred KB Dubrava podigli pripadnici Hrvatske
vojske.

hb.hteam.org

Ostavite facebook komentar

About The Author